Indkaldelse: Generalforsamling på Christiansborg onsdag den 23. marts på Christiansborg

Hermed indkaldes til 135. ordinære generalforsamling, onsdag den 23. marts 2022 kl. 18.00 i ”Rottehullet” på Christiansborg Dagsorden: 1.Valg af dirigent 2.Valg af referent 3. Formandens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling og andre meddelelser 4. Kassereren forelægger regnskabet for det forløbne år, 2021, til godkendelse 5. Fastsættelse Læs mere…

Referat af den 134. ordinære Generalforsamling i Den Konservative Presseforening, tirsdag den 23. november 2021 på Christiansborg i S-117, ”Rottehullet” kl. 18.00-18.45

Valg af dirigentJørgen Lind blev valgt uden modkandidat. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen varindvarslet med det rette varsel, men tiden noget forsinket. Formanden meddelte, at det skyldtes Coronaen, atvi udskød generalforsamlingen. Forsamlingen tog det til efterretning. Tryk her for at læse hele referatet

Se Kastellet og hør forfatteren Vilhelm Topsøe fortælle om bl.a. stedets berygtede fange Werner Best

Vi mødes mandag den 13. september 2021 for at se Kastellet og høre forfatteren,cand.jur. Vilhelm Topsøe fortælle om den seneste bog fra hans hånd: ”Var neutralitetumoralsk”. Programmet er: 18.00-19.00 Rundvisning19.00-20.00 Vilhelm Topsøe: ”Var neutralitet umoralsk”Pris for rundvisningen er 75 kr. Foreningen betaler denne entre for medlemmer.For dem, der vil styrke Læs mere…

Løsninger på de tyrkiske problemer

Af Redaktør, Niels Jørgen Langkilde, fhv. MF Formand Den Konservative Presseforening. Europa står over for mange betydelige udfordringer fra Tyrkiet. For det første er det et af de lande med flest fængslede journalister og en stærk begrænsning af ytringsfriheden. Det har ulykkeligvis alle diktaturets træk, og Tyrkiet stækker de opposition-grupper, Læs mere…

Kina i centrum

Indbydelse til præsentation på Christiansborg af bogen ”Kina – den truende supermagt” Den Konservative Presseforening har den glæde at kunne indbyde til et møde for foreningens medlemmer til en præsentation af og en debat om Viggo Fischers bog ”Kina – den truende supermagt”.