Ansøgning om optagelse

”§1 NAVN OG FORMÅL - Foreningens navn er Den konservative Presseforening. Dens formål er at bidrage til styrkelse og udbredelse af konservative grundsynspunkter inden for dansk presse- og informationsvirksomhed samt at øge medlemmernes faglige kompetence.”