Den Konservative Presseforening er forening for konservative mennesker arbejdende i og med presse- og informationsvirksomhed.

Foreningen blev stiftet den 24. november 1886 under navnet ”Foreningen for Højrepressen i Provinsen”. Den er således landets ældste redaktørforening. Den begyndte med 15 medlemmer. I dag er vi heldigvis mange flere. I begyndelsen tegnedes foreningen af redaktører eller chefredaktører, men da der ikke længere er aviser, der klart og åbent bekender dette grundsyn, så ændredes vedtægterne så alle konservative med publicistisk virksomhed kunne blive medlem.

Foreningen skiftede navn til ”Foreningen for den konservative Presse i Danmark” den 11. december 1915. Det var samtidig med, at Det Konservative Folkeparti blev stiftet. Dette navn bevaredes frem til den 26. oktober 1981, hvor navnet ændredes til ”Dansk konservativ Presseforening”. Ved årtusindskiftet, den 29. marts 2000 på generalforsamlingen, blev navnet bestemt til ”Den Konservative Presseforening”.

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem personer. Vi har to generalforsamlingsvalgte revisorer, og indtægterne kommer fra medlemskontingenter. Til konferencer, publikationer og forskningsprojektet hentes projektstøtte fra virksomheder og fonde. Foreningen ejer en del aktier i Flensborg Avis.

Foreningen gennemfører en række meget forskelligartede aktiviteter. Vi har en række møder med politiske op publicistiske nøglepersoner, vi er i gang med et forskningsprojekt om partipressen, julemiddagen er fast tilbagevendende, hyppigt også en sommerudflugt, vi arrangerer konferencer og udgiver bøger.

Man skal ansøge bestyrelsen om optagelse (den kan ske andet sted på denne hjemmeside).

Den Konservative Presseforening arbejder for at sikre ytrings- og pressefriheden, sikre gode kår for alle medier, sikre en passende balance mellem privat og offentlig medievirksomhed og størst mulig åbenhed i den offentlige forvaltning. Ideelt ville det være bedst uden statsejede og statskontrollerede medier, men mange års politiske indgriben har gjort dette vanskeligt at praktisere uden en risiko for at al medievirksomhed af betydning havner i hænderne på internationale mediegiganter. De statsejede medier bør fastholdes på partipolitisk neutralitet samt på grundprincipperne om alsidighed, mangfoldighed og kvalitet.