Viggo Fischer og Morten Messerschmidt om Kina
Indbydelse til præsentation på Christiansborg af bogen ”Kina – den truende supermagt” Den Konservative Presseforening har den glæde at kunne indbyde til et møde for foreningens medlemmer til en præsentation af og en debat om Viggo Fischers bog ”Kina – den truende supermagt”. 

Oplægsholdere vil være Viggo Fischer, fhv. MF, og næstformand i Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt.

Bogens forfatter, tidligere folketingsmedlem Viggo Fischer, vil fortælle om hvilke faktorer han har lagt vægt på ved bogens tilblivelse. Han forklarer om udviklingen i det kommunistiske Kina i retning af et stadigt mere totalitært og topstyret land. Viggo Fischer har talt med personer, der var på Den himmelske Freds Plads den 4. juni, 1989 til den store frihedsmanifestation, der som bekendt blev nedkæmpet med stor brutalitet.
Han beskriver udviklingen i tiden derefter. Om den stadig levende
demokratibevægelse i Kina, om forfølgelse af religiøse og andre mindretal og har i bogen fyldige afsnit om situationen i Tibet og i Hong Kong. Han vil omtale det seneste anslag mod Hong Kongs autonomi med den ny såkaldte sikkerhedslov.

Mødet finder sted den 17.september, kl. 17.00. Deltagelse, der er gratis, men forudsætter, at man tilmelder sig senest den 10. september kl. 12.00 til følgende kontaktadresse: presseforening@gmail.com med opgivelse af navn, adresse, e-mail og telefon. Dette af hensyn til kontrollen ved adgangen til Christiansborg. Rent praktisk vil man blive mødt af en repræsentant for Presseforeningen efter adgangskontrollen, og vi går samlet op til mødelokalet .
Deltagerne vil, hvis man ønsker det, få lejlighed til at købe et signeret eksemplar af bogen til en favorabel pris. Mødet afsluttes kl. 19.00.