Den lovede sommerudflugt vil næppe kunne holdes førend i september. Nærmere oplysninger følger.