Indkaldelse: Generalforsamling på Christiansborg onsdag den 23. marts på Christiansborg

Hermed indkaldes til 135. ordinære generalforsamling, onsdag den 23. marts 2022 kl. 18.00 i ”Rottehullet” på Christiansborg Dagsorden: 1.Valg af dirigent 2.Valg af referent 3. Formandens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling og andre meddelelser 4. Kassereren forelægger regnskabet for det forløbne år, 2021, til godkendelse 5. Fastsættelse Læs mere…