Mediekonference 6. september 2017

Oplæg mediekonference 6. september 2017 Christiansborg Af Lars Christensen, ph.d. i historie   Censur og selvcensur gennem tiden I Grundloven står der i § 77: ”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.” Den paragraf står stort set uændret fra den første grundlov i 1849, og så skulle der jo ikke være mere at Læs mere…

Møde i Folketinget den 11. oktober 2018 om Færøerne

Referat af møde i Folketinget den 11. oktober 2018 om Færøerne Med udgangspunkt i Charlotte Langkildes nye bog ”Færøerne – en moderne nation fødes” afholdt den konservative presseforening et møde om Færøerne i Folketinget den 11. oktober under ledelse af Merete Scheelsbeck. Der var ca. 50 deltagere i mødet, en blanding af danskere og herboende færinger. Færingerne gav efter mødet udtryk for glæde over, at Færøerne var kommet i fokus i Folketinget. Frank Korsholm bød Læs mere…

Møde om Færøerne - DKPF

Generalforsamling august 2018

Nyhedsbrev fra Den Konservative Presseforening 29. august 2018  Indhold: Årets julefrokost Næste års generalforsamling Årets generalforsamling Mærkedage Ordførerskaber efter ministerskiftet Ny spidskandidat for Det Konservative Folkeparti ved EP-valget Presse ved Det Konservative Folkepartis landsråd Efterlysning af logo Optagelse af nye medlemmer   Årets julemiddag er på Hotel Phoenix torsdag den 6. december 2018 kl. 17.00 Traditioner skal man værne om. Derfor mødes de medlemmer af foreningen, som har lyst til at forberede julen, til en Læs mere…