Valg af dirigent
Jørgen Lind blev valgt uden modkandidat. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var
indvarslet med det rette varsel, men tiden noget forsinket. Formanden meddelte, at det skyldtes Coronaen, at
vi udskød generalforsamlingen. Forsamlingen tog det til efterretning.

Tryk her for at læse hele referatet