Formiddagsmøde med erhvervsminister Rasmus Jarlov tirsdag den 27. november 2018 kl. 11

Erhvervsminister Rasmus Jarlov tager imod Den Konservative Presseforening tirsdag, den 27. november 2018 kl. 11.00 i ministeriet.

Vi mødes ved indgangen til Erhvervsministeriet, Slotholmsgade 10-12, København K. kl. 10.50. Er man forsinket, så ring 20 96 70 00.

Efter et kort oplæg fra ministeren om hans og regeringens fremtidige planer og udfordringer på erhvervsområdet er der mulighed for en åben og uformel drøftelse. Der kan ikke refereres fra mødet, medmindre de refererede forud godkender det.

Deltagelse i mødet er gratis.

Tilmelding nødvendig på presseforening@gmail.com senest den 25. november 2018 kl. 12.00.

Efter mødet kan man få en frokost med højt belagt smørrebrød i Snapstingets sidekabinet for kr. 100 kr. for medlemmer og 200 kr. for ikke-medlemmer. Frokosten indbefatter en øl/vand og en kop kaffe.